Kontakt

Välkommen till oss!

Människor att vända sig till

Frida Blomberg

Pastor, tjänstgör 60% varannan vecka (jämna veckor)

0724-061 071

frida.blomberg@equmeniakyrkan.nu

Inge Skagerström

Uthyrning, Fastighetsansvarig

070-834 85 62

ingeskagerstrom@gmail.com

Per-Olof Öfverstedt

Ordförande

per-olof@ofverstedt.se

Rut Hjalmarson

Omsorgsgrupp

0768-831182

Equmeniakyrkan Vikingstad
Våghusgatan 1
583 72 Vikingstad

E-post: info@equmeniakyrkanvikingstad.se

Bankgiro: 512-0134
Swish: 123 351 69 37