En samtalskurs med åtta samtal om grundstenarna i existentiell hälsa

Existentiell hälsa handlar om vår motståndskraft i livets prövningar och svårigheter. Vi behöver nycklar till livskunskap och vishet för att kunna bära svårigheter och se nya möjligheter. Idag vet vi att vårt sätt att tänka om livet påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Vi kan vara sjuka men ändå må ganska bra – vi kan vara friska men ändå må dåligt.

Kursen är en inbjudan till samtal om de viktigaste byggstenarna inom existentiell hälsa: Inre frid och harmoni – Hopp – Andlig styrka och kontakt – Helhet, tillit – Förundran – Gemenskap – Meningsfullhet – Personlig tro 

Vi bjuder in till en kvällskurs där vi får lyssna till samtal och samtala med varandra. Upplägget kommer vara att vi samlas, äter tillsammans, tittar på en kort film kring dagens tema och samtalar sedan om vad som väckts i oss.

Kursen kommer börja sista veckan i september och sista anmälan är 8 september. Skriv namn, mailadress och om det är någon speciell veckodag du föredrar. Föranmälan sker till pastor Gustav Gillsjö.

Gustav Gillsjö, pastor
gustav@equmenikyrkanvikingstad.se
070-811 37 84